Giới thiệu về Luật sư

이미지명
이미지명

Luật sư Kim Yae Jin

là luật sư chuyên về lĩnh vực Visa và Di trú được Hiệp Hội Luật Sư Hàn Quốc chứng nhận. Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực pháp lý liên quan đến người nước ngoài, văn phòng chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý tốt nhất cho người nước ngoài và các kiều bào có mong muốn định cư ổn định cuộc sống tại Hàn Quốc, các doanh nghiệp nước ngoài có định hướng phát triển kinh doanh tại Hàn Quốc cũng như các cơ quan và doanh nghiệp mong muốn tuyển dụng lao động người nước ngoài.

Bề dày kinh nghiệm

  • Luật sư chuyên về lĩnh vực Visa và Di trú được Hiệp Hội Luật Sư Hàn Quốc chứng nhận

  • Ủy viên hội đồng quốc tế Hiệp Hội Luật Sư Hàn Quốc

  • Luật sư vì người nước ngoài của Bộ Tư Pháp

  • Ủy viên chấp hành của Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Thành phố Suwon

  • Luật sư chuyên về lĩnh vực ly hôn được Hiệp Hội Luật Sư Hàn Quốc chứng nhận

  • Ủy viên hội đồng đặc biệt hỗ trợ nạn nhân phụ nữ di cư của Hội Luật Sư Phụ Nữ Hàn Quốc

  • Ủy viên hội đồng điều chỉnh đồng nhất sự đa dạng của Trung tâm hỗ trợ nhân quyền người nước ngoài Tỉnh Gyeonggi