Dân sự Người nước ngoài cũng như các kiều bào Hàn Quốc, trong quá trình định cư tại Hàn Quốc sẽ không thể tránh khỏi những tranh chấp với người Hàn Quốc hoặc người nước ngoài. Cụ thể là các tranh chấp về dân sự như việc hoàn trả tiền đặt cọc, hoàn trả tiền vay, bồi thường thiệt hại, tai nạn giao thông, v.v... Và với mục tiêu hướng đến người nước ngoài cũng như kiều bào tại Hàn Quốc, Luật sư Kim Yae Jin sẽ hỗ trợ bạn tất cả các vấn đề về tố tụng và các dịch vụ ngoài tố tụng.
이미지명