Hình sự Người nước ngoài cũng như các kiều bào Hàn Quốc có thể bị liên quan đến nhiều loại tội phạm như tai nạn giao thông, ma túy, tội phạm tình dục, bạo hành, gây tai nạn, v.v... Trong phạm vi cho phép của luật pháp, để hạn chế việc nghi can hình sự hoặc bị can bị nhận hình phạt hoặc bị bắt giam oan ức, cũng như vì lợi ích của người nước ngoài và kiều bào Hàn Quốc, Luật sư Kim Yae Jin sẽ hỗ trợ tất cả các vấn đề liên quan đến hình sự trong quá trình thẩm định tính hợp lệ lệnh bắt giữ, điều tra, xét xử, bảo lãnh, v.v...
이미지명