Hôn nhân và gia đình Những người nhập cư kết hôn với vợ/chồng là công dân Hàn Quốc có thể trải qua những biến đổi trong các mối quan hệ hôn nhân và gia đình bất cứ lúc nào.
Luật sư Kim Yae Jin không chỉ chuyên về lĩnh vực visa, quốc tịch mà còn là một luật sư chuyên về lĩnh vực ly hôn. Và vì lợi ích của người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc, chúng tôi sẽ hỗ trợ liên quan đến các sự kiện hôn nhân gia đình như ly hôn, xác nhận vô hiệu hôn nhân, quyền cha mẹ(quyền giám hộ), quyền nuôi dưỡng con cái, quyền thăm con, yêu cầu cấp dưỡng, v.v...
Ngoài ra, có rất nhiều trường hợp sau khi vợ/chồng người Hàn Quốc qua đời, do không thể nhận thức được tình hình thực tế nên người kết hôn nhập cư dễ bị nhận thiệt hại từ các gia đình khác của vợ/chồng người Hàn Quốc. Vì thế, Luật sư Kim Yae Jin sẽ nỗ lực hết mình để người kết hôn nhập cư có thể nhận được thừa kế theo quy định của pháp luật.
이미지명