Đăng ký bất động sản và đầu tư bất động sản
của người nước ngoài
Với chủ nghĩa tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, người nước ngoài cũng có thể mua bất động sản tại Hàn Quốc mà không bị hạn chế. Và trong trường hợp đầu tư nhiều hơn so với mức nhất định ở khu vực được quy định theo Luật Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (thường từ 500 triệu won trở lên), bạn có thể nhận được visa F-2 và cũng có thể nhập cư đầu tư bất động sản. Vì lợi ích của người nước ngoài cũng như các kiều bào Hàn Quốc, Luật sư Kim Yae Jin sẽ hỗ trợ bạn tất cả các vấn đề về tư vấn pháp lý, liên quan đến việc xin cấp mã số đăng ký bất động sản, đăng ký bất động sản, các mối quan hệ về quyền lợi bất động sản, v.v...
이미지명